Kuhusu kusema pole

Kusema pole,
Ni ishara ya pendo,
Na utiifu.