Kuhusu Tabia Zetu

Waliposema,
Mungu anakuona,
Tulicheka tu.

Advertisements