#Haiku a Day (No. 159)

Cha muhimu ni,
Kazi unayofanya,
Si kuchoka tu.

Advertisements