#Haiku a Day (No. 097)

Anachumia,
Ana sauti juu ya,
Anayechumwa.